Artikel 40 vragen PVV Dordrecht “Onwenselijke transformatie Zwarte Piet in grijze piet”

Fractie PVV Dordrecht
Het politiek centrum
P/a Voorstraat 367
3311 CT Dordrecht

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Betreft: artikel 40 vragen over de transformatie van Zwarte Piet in grijze piet

Dordrecht, 15 oktober 2020

Geacht College,

Uit een bericht van het Algemeen Dagblad op donderdag 15 oktober 2020 (*) blijkt dat de Stichting Intocht Sinterklaas Dordrecht (SSID) voornemens is om bij de sinterklaasintocht van volgend jaar Zwarte Piet in te ruilen voor een grijze piet.

De stichting wil namelijk voor eens en altijd afrekenen met de jaren durende discussie over Zwarte Piet. In een vervolgartikel in dezelfde krant () stelt de stichting dat de intocht van afgelopen jaar de druppel was die de emmer deed overlopen, omdat toen grote groepen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet zich lieten zien en de politie toen met tientallen manschappen en paarden aanwezig was.

Bovendien zou volgens de stichting alles erop wijzen dat het ‘de grote groep in het midden’ niets uitmaakt welke kleur Piet heeft.

De PVV is van mening dat Zwarte Piet helemaal niets met racisme te maken heeft en een grote kindervriend is die een essentiële rol vervult bij het prachtige Sinterklaasfeest, een feest dat een belangrijke Nederlandse traditie is. Onze fractie ziet dan ook niets in het transformeren van Zwarte Piet in een grijze piet die niet zou misstaan als zombie tijdens Halloween.

Ondergetekende wil dan ook graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het zeer onverstandig is om zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet tijdens intochten ruimte te geven om te demonstreren, waardoor kinderen mogelijk bang worden? Zo ja, bent u bereid bij volgende intochten demonstraties in welke vorm dan ook te verbieden? Mocht dit niet mogelijk zijn, bent u dan bereid demonstraties uit te stellen of naar afgelegen locaties te verwijzen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Wordt SSID op welke manier dan ook ondersteund door de gemeente Dordrecht? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Mocht het antwoord op vraag 2 “Ja” zijn, bent u dan bereid zo snel mogelijk met de stichting in gesprek te gaan en aan te geven dat Zwarte Piet helemaal niets met racisme te maken heeft, er niet wordt gebogen voor extremistische minderheden en onze tradities gewaarborgd moeten blijven? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Mocht het antwoord op vraag 2 “Ja” zijn, bent u dan bereid te informeren bij de stichting waar zij precies hun conclusie op baseren dat het ‘de grote groep in het midden’ niets uitmaakt welke kleur Piet heeft? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Mocht het antwoord op vraag 2 “Ja” zijn, bent u dan bereid de steun vanuit de gemeente te koppelen aan de voorwaarde dat sinterklaasintochten alleen met zwarte Pieten moeten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Deelt u de mening dat iedere inwoner van Dordrecht het recht heeft om sowieso zelf in de privésfeer een zwarte Piet in te huren die ook echt zwart is? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

D.T.J. van Leeuwen
PVV Dordrecht

BRONNEN

(*) "Zwarte piet wordt in Dordt grijs" (AD, 15-10-2020)

(**) “Grote groep maakt het niets uit welke kleur piet heeft” (AD, 15-10-2020)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...